.   . . 

.

 

, 1312 , , - . 1314 . , 1512-1513 - I .

- . -, , , , , .

 

:

http://staryi-krym.narod.ru/