.   . . 

-3.

 

. , 500 (3-) 110. , . . : (2- V . ..), (.V-IV . ..), 1, . .; . . , .

: 2- - . ..; .

.

 

:  ..  //  . -, 2003. . IV., c. 208.