.   . . 

-7.

 

, . . 80 20 , - . , .

XII-XVI . .

 

:

 ..  //  . -, 2003. . IV., c. 212-213.